Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality

Účetnictví on-line, vzdálený přístup

Informace, které Vás zajímají

 

Způsob fungování služby účetnictví on-line

  Kliknutím na ikonu vzdáleného připojení a následným zadáním hesla se náš klient přihlásí do systému. Na monitoru se objeví pracovní prostředí ekonomického programu a další práce probíhá stejným způsobem, jako kdyby byl program nainstalován na Vašem počítači. Při vlastní práci v příslušných agendách:

  • Vystavování faktur vydaných
  • Evidence faktur přijatých
  • Evidence úhrad a kontrola závazků a pohledávek
  • Vystavování příkazů do banky a jejich export do bankovního systému
  • Vedení pokladny
  • Skladová evidence

plně využíváte Vašich lokálních prostředků jako například tisk na tiskárně, odesílání vystavených dokladů e-mailem.  Vytvoříte si přehledné sestavy pohledávek s možností vystavit upomínky. Stejně pohodlně můžete vést evidenci přijatých faktur. Sestavíte si knihu pohledávek a jednoduše si vygenerujete příslušný příkaz k úhradě, který si buď vytisknete nebo vyexportujete do svého bankovního systému. Eliminujete tím riziko chybně zadaného čísla účtu nebo variabilního symbolu na minimum. Pokud využíváte sklad, můžete si na konci roku si vytisknout inventuru nebo jiné sestavy, které potřebujete.

V programu je možnost mnoha variabilních sestav dle Vaší individuální potřeby a jejich export do excelu nebo wordu, pdf a dalších formátů.

Zabezpečení systému je v několika úrovních. Každý klient dostane přístup na server, kde přidělením přístupového jména a hesla je omezeno používání přístupu kýmkoli jiným. Dále každý,  kdo má do systému přistupovat dostane přiděleno jméno a heslo do účetního programu. Každý dostane práva dle své kompetence ve firmě.

Data jdou pravidelně zálohována, aby nebyla vystavena jakékoli ztrátě.

Naše účetní okamžitě vidí všechny kroky, které provedete a může je zpracovat. Ušetří se tím mnoho práce a proto je tento způsob vedení účetnictví levnější než klasická externí spolupráce.

V případě zájmu o další informace nás prosím kontaktujte na tel.čísle 466 649 019, 777 649 019 nebo na e-mailu