Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality
Informace, které Vás zajímají

 

Školení v oblasti účetnictví, daní a ekonomického software PREMIER

Motto: Předáváme Vám naše zkušenosti

Seznam školení v oblasti účetnictví

Bezchybné a efektivní vedení účetnictví je nezbytným předpokladem fungování každé firmy. Důležitá je nejen správná volba účetního systému, ale také jeho zvládnutí, od obecného pochopení účetních principů, přes ovládání prostředí až po realizaci jednotlivých operací v používaném programu. Námi pořádané hromadné kurzy svým rozsahem pokrývají kompletní problematiku, s níž se můžete při své práci setkat.

A . 1 – Účetnictví - základy

Kurz je zaměřen na vysvětlení základů (podvojného) účetnictví nezbytných pro pochopení filozofie podvojného účetnictví, zásadních odlišností od daňové evidence, aplikaci teorie účtování na praktických příkladech. Obsah kurzu A:

 • Úvod do problematiky podvojného účetnictví (seznámení s právními předpisy)
 • Knihy v podvojném účetnictví (účetní deník, hlavní kniha, kniha analytické evidence)
 • Rozvaha (aktiva, pasiva)
 • Výsledovka
 • Základní bilanční rovnice
 • Účtová osnova (účtové třídy, účtové skupiny, analytické účty)
 • Obvyklé strany účtů
 • Praktické příklady (přijaté, vydané faktury, účetní doklady, daňové doklady, účetní - vnitropodnikové doklady

A.2  – Účetnictví v příkladech

Kurz A.2 volně navazuje na Kurz A.1, jeho cílem je připravit účastníky kurzu na praktické činnosti pracovní pozice účetní v podvojném účetnictví. Obsah kurzu B:

 • Praktické osvojení základních účetních operací (účtování o zásobách, hmotném a nehmotném majetku, na finančních účtech, o nákladech a výnosech, časovém rozlišení, na kapitálových účtech, zjištění hospodářského výsledku a jeho rozdělení)
 • Vysvětlení agend - Závazky a pohledávky, Pokladna, Banka
 • Seznámení s daňovými zákony (správa daní a poplatků, daň z příjmu fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty) v rozsahu nezbytně nutném pro práci účetního
 • Procvičování konkrétních účetních případů (jednoduchý, složený účetní případ bez DPH, s DPH, rozúčtování