Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality
Informace, které Vás zajímají

 

Implementace informačních systémů

Chci znát postup při implementaci systému

Implementace informačního systému je rozdělena na několik fází. Jedná se především o technickou instalaci na serveru a stanicích, konverzi dat, školení uživatelů, přípravu tiskových formulářů a sestav. Rozsah jednotlivých fází je rozdílný a mění se v závislosti na velikosti firmy a složitosti prováděných prací. Uvedení systému  do provozu lze v jednodušších případech zvládnout i v několika hodinách či dnech, v případech složitějších je vypracován časový harmonogram postupu prací.

Fáze implementace informačního systému

Uvedení informačního systému PREMIER systom do provozu prochází obvykle těmito fázemi:

  • úvodní analýza a projekt
  • školení
  • vlastní implementace
  • zkušební a řádný provoz

1. Úvodní analýza a příprava projektu

Úvodní analýza detailně mapuje současný stav pracovních postupů a zabývá se problematickými okamžiky, s nimž nejste spokojeni a které potřebujete řešit. Úvodní analýza obsahuje také Vaše nové požadavky směřující k efektivnějšímu chodu podniku. Projekt obsahuje řešení, navržená na základě požadavky úvodní analýzy. Projekt navrhuje, jak co nejlépe provádět Vaši každodenní práci, jak provázat informace mezi agendami, jak lze zpracovat Vaše uživatelské požadavky.

2. Školení - individuální přístup

Školení připravujeme zákazníkovi na míru. Školení provádíme v naší školící místnosti nebo přímo na pracovišti. Školení se zabývá konkrétními postupy nad konkrétními daty, připravenými v úvodní studii. Školení provádíme jak v rámci uvedení informačního systému do provozu, tak doškolování při provozu.

3. Implementace - uvedení do provozu

Paralelně se školením obsluhy probíhá vlastní implementace systému – tj. jeho uvádění do provozu. Podobně jako školení se implementace odvíjí od úvodní analýzy. Implementace představuje instalaci software, správné nastavení parametrů systému, naplnění číselníků, naplnění počátečních stavů, přípravu požadovaných výstupních sestav a případně provedení uživatelských úprav na míru.

4. Zkušební a ostrý provoz

Po ukončení školení a implementace systému nastává jeho zkušební provoz s ostrými daty. Jeho cílem je ověřit správnost projektu a upevnit vědomosti získané na školení. Po zdárném průběhu zkušebního provozu a případném doladění systému přechází informační systém do režimu řádného provozu