Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality
Informace, které Vás zajímají

 

Implementace informačních systémů

Chci znát možné chyby při výběru informačního systému

Výběr nevhodného systému je stejně problematický, jako když je vhodný systém implementován na špatné procesy. Oba případy přinášejí brzkou potřebu revize procesů i systému, což s sebou nese značné investice na sladění procesů se systémem. Proto je nutné se vyvarovat se těmto chybám:

  • Analýzu procesů provádí dodavatel informačních systémů, který Vaše procesy „optimalizuje“ podle toho, jak funguje jeho aplikace. Jaký systém pak bude vyhovovat nejlépe Vašim „novým“ procesům?
  • Management si neuvědomuje, že zavedení systému bude mít vliv na firemní procesy. Nejsou definovány osoby zodpovědné za procesy, což přinese nevyjasněné odpovědnosti za data a přístupová práva.
  • Procesy nejsou zmapovány vůbec nebo jsou zmapovány pouze částečně. Procesní analýza zkrátka neodpovídá realitě.
  • Je vybrán systém, který procesy nepodporuje nebo je podporuje nedostatečně, přičemž není možné provádět aktualizace procesů.
  • V procesech je mnoho výjimek, ačkoliv během fáze optimalizace bylo možné je odstranit. Chyběla však vůle.
  • Je vybrán dodavatel, jehož konzultanti nemají žádné zkušenosti z Vašeho oboru nebo neznají procesy výrobní nebo obchodní společnosti.
  • Při výběru je namísto poptávkového katalogu, vzniklého z procesní analýzy, použit seznam vlastností a požadavků (tzv.checklist) , které má standardní software a které bývají příliš obecné. Informační systém je pak sice funkční, ale neplní základní potřeby firmy.

Že se fázi výběru informačního systému opravdu vyplatí věnovat čas a peníze dokazují výsledky studie z roku 2005:

  • pouze 34% všech implementací je úspěšných
  • 51% projektů překročí časový plán a plánované investice
  • 15% jich zcela ztroskotá
Neúspěšný IT projekt již zlomil vaz mnohým manažerům, chcete-li proto jistotu Vaší investice, obraťte se na společnost CONTO SERVIS s.r.o., firmu, která se specializuje na výběr informačních systémů.