Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality

Ekonomický software – PREMIER system

Informace, které Vás zajímají

 

Chci znát způsob fungování
PREMIER outsourcing

PREMIER outsourcing je možnost využívat informační software, které jsou provozovány na mimofiremním výkonném serveru. V praxi to znamená, že klient se prostřednictvím vybrané technologie připojuje k datové základně informačního systému, jejíž vlastníkem a správcem je outsourcingová společnost (PREMIER system s.r.o.), která na základě smluvního vztahu poskytuje uživateli komplexní péči a servis informačního programu PREMIER system. Ta také přebírá veškerou zodpovědnost za provoz informační technologie a všechny úkony spojené s jejím provozem a údržbou.

Důvody pro zřízení outsourcingu:

On-line propojení vzdálených poboček - vytvoření jednotného on-line systému pro vzdálené pobočky. Výkonný server, který je napojen na vysoce výkonné odesílání zajistí dokonalé a rychlé fungování chodu všech poboček s centrálním řízení on-line.

Modernizace vnitřní sítě - pro klienta, který potřebuje radikálně modernizovat hardwarové a softwarové vybavení své vnitřní sítě, což v případě více PC stanic v síti obnáší velké finanční prostředky na pořízení, správu a údržbu. Volba outsourcingu mu poskytuje levné a bezstarostné posílení provozu informačního systému, často bez nutnosti nákupu nového hardware.

Účetní firmy - napojení svých klientů - tento systém umožní účetní firmě napojit na centrální data své klienty, kteří zpravidla pořizují prvotní doklady (faktury, pokladní doklady, dodací listy). Klient prostřednictvím omezené licence k programu pořizuje účetní firmě on-line doklady do systému, do kterého má samozřejmě také účetní firma přístup. Pro tyto účely nabízíme klientům účetních firem cenově zvýhodněné licence k programu PREMIER system pro vybranou práci.

Kancelář na cestách - outsourcing umožňuje majitelům, vedoucím pracovníků i obchodním zástupcům pořizovat a nahlížet z "terénu" do systému na aktuální stav své firmy odkudkoliv, ať už z území ČR nebo mimo ně

Technické a provozní parametry Outsourcing PREMIER system:

Servery, na němž jsou data a programy instalovány, jsou umístěny na velice zabezpečené a výkonné „serverové farmě“. Tyto servery jsou napojeny na 1000 Mb/s páteřní internetovou sítí (1000 x rychlejší připojení než běžné ADSL), která garantuje vysokou rychlost při pořizování a zpracovávání v software PREMIER.

Zájemce o outsourcing obdrží I.P. adresu, přihlašovací jméno a heslo, kterým se přes klienta vzdálené plochy přihlásí k serveru. Po prvním přihlášení musí uživatel změnit své přístupové heslo, které zná pouze on. Po přihlášení se automaticky spustí PREMIER system a uživatel zadá své přístupové údaje a může pracovat . Uživatel má omezený uživatelský přístup k serveru a nelze nahlížet jinam než do složky určené uživateli.

PREMIER system s.r.o. garantuje pravidelnou aktualizaci systému, zálohování dat, modernizaci hardware a pravidelnou aktualizaci a modernizaci operačních a zabezpečovacích systémů a údržbu.

Výhody služby PREMIER outsourcing:

  • zákazník nemusí vlastnit server ani potřebný software (Windows 2003 server),
  • možnost připojení přes internet odkudkoliv, včetně zařízení jako např. Pocket PC. Automaticky se tím řeší i problematika decentralizovaných poboček,
  • zákazník nemusí provádět zálohy, údržbu programu (upgrade) a spravování sítě,
  • výrazně vyšší rychlost, bezpečnost a stabilita (veškeré výpočty probíhají na serveru), na stanici se přenáší pouze úhozy klávesnice, obraz a popř. tiskové úlohy, operativnější řešení případných problémů v systému