Nabídka řešeníO násKontaktInformační servisAktuality

Daňové poradenství, audit

Informace, které Vás zajímají

  • Chci znát rozsah služeb daňového poradenství

 

Motto: Jsme zde pro Vaši jistotu

Daňové poradenství

V rámci činnosti daňového poradenství napomáháme klientovi splnit řádně všechny daňové povinnosti, kterým musí v České republice dostát.

Vycházíme při tom z faktu, že daně v jakékoliv podobě jsou realita, kterou musí každý daňový subjekt respektovat. Současný daňový systém je v České republice pro laika natolik nepřehledný, že pro to, aby poplatník zbytečně nezvyšoval svou daňovou zátěž nad mez, která je zákonem stanovena, je v mnoha případech efektivní vyhledat průvodce daňových a navazujících právních předpisů.

Za prioritu považujeme inovativní řešení s důrazem na potřeby a požadavky našich klientů.
Jako Vaši průvodci jsme na společné cestě přes daňová úskalí připraveni použít zejména následující nástroje:

  • Konzultace při přípravě obchodních smluv
  • Sestavení daňových modelů pro variantní rozhodování při přípravě obchodních případů
  • EU poradenství
  • Sestavení daňových přiznání
  • Odklad přiznání k dani z příjmu k 30.06.
  • Zastupování klienta v daňovém řízení před finančními úřady
  • Zastupování klienta v daňovém řízení před soudy
  • Daňový audit - ověření základu daně
  • Průběžný daňový dohled

Audit

Zajišťujeme vypracování statutárního auditu. Podle platných předpisů vyslovíme svůj názor (ve formě Zprávy auditora) na účetní závěrku Vaší společnosti zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu.

Náš přístup k auditu je obvykle založen na posouzení a zhodnocení rizika, které se může vázat na jednotlivé položky výkazů. Budeme také posuzovat, zda Vaše vnitřní kontrolní systémy fungují tak, že vylučují vznik chyb ve výkazech. Tato skutečnost může být užitečná i pro Vás, neboť můžeme odhalit jak selhání systémů a napomoci jejich odstranění, tak Vás upozornit na položky, které vykazují vyšší než obvyklé riziko.

Jiné  audity

Můžeme pro Vás vypracovat také speciální názor auditora na transakce nebo jevy, které se mohou ve Vaší organizaci vyskytnout, nebo vyslovit názor auditora na účetní závěrku podle jiných kriterií než české legislativy (např. dle mezinárodních účetních a auditorských standardů).

Nabízíme Vám:

  • Forenzní audit
  • Audit rizik
  • Audit účetnictví podle IAS
  • Prověrku informačních systémů